Email : info@myknw.com

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาก "โลหิต"

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาก "โลหิต" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ หอประชุม2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เวลา 08.30 - 12.00 นใ...

เปิดรอบพรีออเดอร์เสื้อแก่นนครโดยกรรมการนักเรียน

มาแล้วน่ะะะะะ เปิดรอบพรีออเดอร์เสื้อแก่นนครโดยกรรมการนักเรียน ปีนี้มาแบบปักไม่ลอกแน่นอน ราคาตัวละ 169 บาท สั่งซื้อ 2 ตัวขึ้นไป 160 บาทน้าาาาาา มี 3 สี ดำปักขาว / กรมปักเนื้อ / ขาวปักดำ ^^ #มาใส่พร้อม...

ภาพรวมโรงเรียนแก่นนนครวิทยาลัย

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนรัฐบาลในโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม (คมส.1) ของกรมวิสามัญศึกษา (ปัจจุบันคือ กรมสามัญศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นรุ่นแรกของกรมในจำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทย...

Copyright © 2018 love.myknw.com. All rights Reseverd.